Dette kan jeg hjelpe deg med

brain-2146167_960_720

Kjernekompetansen min er behandling av relasjonelle problemer. Det kan du dra nytte av hvis du ofte havner i situasjoner hvor du ikke klarer å forstå dine eller andres følelses, tanker eller motiver. Slike situasjoner leder ofte til konflikt eller sterke ubehagelige følelser som er vanskelig å håndtere. Jeg kan også hjelpe deg med en del andre problemer som er vanlige, og som kommer til uttrykk gjennom angst og depresjon. Noen bekymrer seg for framtiden, andre er redde for hendelser som skjedde i fortiden. Noen frykter sosiale situasjoner, andre frykter trange rom og åpne plasser. Der er også mulig å bli redd for dyr som de fleste ville anse som søte, f.eks. hunder. Å kjenne på mye angst alene kan gjøre brain-2146168_960_720at man blir trist og lei seg. I tillegg er livet veldig komplekst og vanskelig. Det er ofte slik at ting ikke går etter plan. Dette kan forsterke vonde følelser. Hvis du har det slik kan jeg hjelpe deg med støtte og å oppdage nye synsvinkler på kjente syn.

Kort om meg og rammene

profilbilde_rund

Navnet mitt er Lars Ziegler og jeg har vært ferdig utdannet psykolog i mer enn 7 år. Derfor er praksisen min forankret i idéer og forskning som er aktuelle per i dag. Jeg er sertifisert i emosjonsfokusert terapi og mentaliseringsbasert terapi. I tillegg har jeg flere års erfaring med kognitiv atferdsterapi. Dette gjør at du kan forvente en behandling som er skreddersydd til det du faktisk ønsker hjelp med. Hvis du opplever et problem som du ønsker å sette et navn på, lar dette deg også gjøre. Jeg har nemlig også erfaring med utredning og diagnostisering av psykiske lidelser. På dagtid på ukedager har jeg en 100%-stilling ved en poliklinikk for voksne i Oslo. circle-cropped (1)Den private praksisen min driver jeg ved siden av. Jeg kan tilby deg samtaler ved personlig fremmøte på kontoret mitt ved Lysaker Torg eller gjennom videochat. Åpningstiden er tirsdager og onsdager mellom kl. 17 og kl. 21. Én samtale hos meg varer i 45 minutter. Vanligvis har jeg samtaler på norsk, men om du ønsker det, går det an å prate tysk eller engelsk med hverandre.